fredag 25. februar 2011

» Fotokurs oppgave 3 - forandring av innhold

Temaet vi hadde på gruppen var "ensomhet". Ved å ta bildet av personen i sammenheng med mange personer, litt personer og ingen personer ville vi førskøke å se i hvilken sammenheng personen ville fremstå mest etter det ønskede uttrykket.

Etter gjennomgangen, og etter egen evaluering, kom vi fram til at det midterste bildet uttykket dette budskapet på den beste måten. Dette fordi personen står litt på avstand fra omgivelsene, i forhold til de to andre (høyre og venstre). Også fordi at linjene som går innover i bildet skaper en større avstand fra personene til høyre i bildet, som også er på vei vekk fra den ensomme personen.


1 kommentar:

© Innhold, tekst, design, bilder og andre elementer i denne bloggen er underlagt lov om opphavsrett til åndsverk, og tilhører bloggens eier om ikke annet er oppgitt