onsdag 23. februar 2011

» Fotokurs oppgave 2 - Personlig objekt


Andre oppgave i fotokurset bestod i å ta et bilde av noe en hadde laget, eller et personlig objekt.

Bildene skulle bære preg av bruk av naturlig lys, i form av sollys. Komposisjon, dybdeskarphet og fargebruk var også stikkord vi skulle ha i bakhodet.


Jeg valgte å gjøre et forsøk på å yte bysten, som jeg lagde i kunst- og håndverk på ungdomsskolen, litt retferdighet ved å fremstille den på en annerledes måte.Det siste bildet tok jeg med for å vise hvor detaljert det går an å få det. Her kan du faktisk se fingermerkene mine avtrykt i leiren.

1 kommentar:

© Innhold, tekst, design, bilder og andre elementer i denne bloggen er underlagt lov om opphavsrett til åndsverk, og tilhører bloggens eier om ikke annet er oppgitt